Sławno, Bytów

Słupsk, Bytów, Sławno

Postępowanie egzekucyjne i kurator dla dłużnika Słowa kluczowe: egzekucja komornicza dłużnik wierzytelności dochodzenie należności Kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 802 k.p.c. ustanawia sąd egzekucyjny. Jest to sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika ( o ile nie powołano kuratora w postępowaniu rozpoznawczym). Warunki powołania kuratora By ustanowienie kuratora w myśl art. 802 k.p.c. było dopuszczalne, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek. Po pierwsze, trzeba uprawdopodobnić, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Ma to miejsce, gdy pod adresem zamieszkania danej osoby nie jest ona znana i nie udało się zdobyć informacji o jej miejscu pobytu. Nie chodzi tu o osobę nieobecną w Polsce, lecz przebywającą pod znanym adresem zagranicznym. Uprawdopodobnienie to mniej niż udowodnienie, zatem mamy tu do czynienia z pewnym ułatwieniem dla osoby składającej wniosek. Nie jest jednak wystarczająca sama deklaracja wierzyciela, że nie wie jakie jest miejsce pobytu osoby, od której zamierza dochodzić należności. Drugim warunkiem jest konieczność doręczenie wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek ten wywołuje potrzebę obrony praw dłużnika, którego miejsce pobytu jest nieznane. Zadania kuratora Kurator ma obowiązek reprezentowania dłużnika w postępowaniu, w tym odbierać pisma, zaskarżać postanowienia i, jeżeli jest to potrzebne, wnosić powództwa przeciwegzekucyjne. W bardziej skomplikowanych sprawach specjaliści zalecają, by na kuratora powołać prawnika np. adwokata albo radcę prawnego. Sąd egzekucyjny sprawuje nadzór na jego czynnościami, podobnie jak sąd opiekuńczy w sprawach z zakresu kurateli (zob. artykuły 601-605 k.p.c.).